Prosimy o wypisanie wszystkich niżej wymienionych dokumentów i przekazanie ich trenerowi na pierwszym treningu.